Trucks

Volvo Trucks
2022-05-17
Sikkerhed
Author
Volvo Trucks

Seks typiske lastbilulykker – og hvad de fortæller os

I løbet af de seneste årtier er antallet af dødsulykker med tunge lastbiler faldet markant. De udgør dog stadig omkring 15 % af alle trafikdræbte i EU. Volvo Trucks' afdeling for ulykkesforskning (ART – Accident Research Team) har dyb viden om, hvilke ulykker der er de mest almindelige, og hvorfor de sker.

Hver lastbilulykke har en historie at fortælle om, hvad der skete sekunderne før og efter hændelsen. En historie, der kan give indsigt i, hvordan ulykken kunne have været undgået eller forhindret. Når man kombinerer al denne indsigt – er det muligt at drage konklusioner.
 

Indsigt fører til sikrere lastbiler og veje

Men det er kun en del af arbejdet for afdelingen for ulykkesforskning. Meget af denne indsigt findes, når man indsamler og analyserer nationale ulykkesstatistikker og dykker ned i ulykkesdataene for at finde de sammenhænge, der er svære at finde. Dette hjælper Volvo Trucks med at udvikle teknologi og samarbejde med politiske beslutningstagere, hvilket i sidste ende gør vores veje sikrere, et skridt ad gangen.  

Afdelingen for ulykkesforskning hos Volvo Trucks har defineret over 20 ulykkestyper, der repræsenterer situationen på europæiske veje. Billedet viser seks af dem.
Detaljerne i de undersøgte ulykker giver input til udviklingsteamene, så de kan lave designforbedringer, der gør det muligt at reducere risikoen for, at disse ulykker sker.

"Statistisk analyse fortæller os, hvor almindelige hver ulykkestype er, og vores egne dybdegående undersøgelser giver detaljerne om, hvordan og hvorfor de sker", siger Anna Theander, leder af afdelingen for ulykkesforskning, der sammen med teamet besøger ulykkessteder og undersøger lastbiler ud fra et ønske om at lære mere om ulykker.
 

Brug af ulykkestyper gør analyse lettere

Teamet har etableret et kategoriseringssystem, der kaldes ulykkestyper, der giver et overblik over de mest typiske ulykkesscenarier med tunge lastbiler, hvor der er alvorlige eller dødelige kvæstelser.
 

"Ulykkestyper er en god repræsentation af de hyppigste ulykker, der påvirker passagerer i tunge lastbiler, personer i biler og sårbare trafikanter som fodgængere, cyklister, knallertkører eller motorcyklister", siger Anna Theander. 

En drejeulykke med cyklist sker normalt i bykryds, når lastbilen drejer mod passagersiden, og cyklisten kører ligeud. Årsager er normalt mangel på udsyn fra førerhuset og manglende forståelse mellem cyklist og lastbilchauffør, hvilket resulterer i en fejlvurdering af situationen.

Når man ser på det samlede billede, kan afdelingen for ulykkesforskning se, at i hver af disse gruppe af trafikanter er nogle ulykker mere almindelige end andre. På følgende liste indgår to almindelige ulykker fra hver gruppe.
 

  1. Type A: Ulykke ved vognbaneskift. En lastbil forlader sin vognbane og/eller vejen. Kan resultere i væltning eller kollision med en genstand. Årsager: chaufførens uopmærksomhed eller træthed, kører på tværs af vejen for at undgå forhindringer. Også almindelig om vinteren, når vejene er glatte.
  2. Type A: Kollision med bagenden af en anden lastbil. Kollision mellem lastbiler, der kører i samme retning. Årsager: chaufførens uopmærksomhed eller kørsel med for kort afstand til forankørende køretøj. Begrænset udsyn og glatte veje kan også være bidragende faktor.
    Type B: Kollision med modkørende bil. Den vigtigste type ulykker, der fører til dødsfald for personer i bilen. Årsager: for høj hastighed, chaufførens uopmærksomhed eller en fejlvurderet eller forkert overhaling. I de fleste tilfælde kører bilen ind i lastbilens vognbane.
  3. Type B: Ulykke med en bil i kryds. Når en lastbil kolliderer med siden af en personbil, der drejer ud af et vejkryds. Hovedårsager: manglende overholdelse af vigepligt på grund af uopmærksomhed. For hurtigt kørende biler eller lastbiler eller begrænset udsyn kan også være bidragende faktor.
  4. Type C: Krydsende fodgængere. Opstår, når en fodgænger eller cyklist krydser vejen foran en lastbil. Årsager: begrænset udsyn, uopmærksomhed fra chaufføren eller VRU, manglende vurdering af hastighed eller distance.
  5. Type C: Drejeulykke med cyklist. Opstår sædvanligvis i bykryds, når lastbilen drejer ind mod passagersiden, og cyklisten kører ligeud. Årsager: mangel på udsyn fra førerhuset, manglende forståelse mellem VRU og lastbilchauffør, hvilket resulterer i en fejlvurdering af situationen og den andens hensigter.
     

"Detaljerne i de undersøgte ulykker giver input til udviklingsteamene, så de kan lave designforbedringer, der gør det muligt at reducere risikoen for, at disse ulykker sker." For hver ulykke af ulykke kan vi identificere, hvilke sikkerhedsfunktioner der kan afbøde eller helt forhindre den ulykke, som et specifikt scenarie beskriver", siger Anna Theander.
 

Antal dødsulykker med tunge lastbiler er faldet

I løbet af de seneste årtier er dødsulykker med tunge køretøjer faldet markant, selvom det samlede antal lastbiler er steget. Men dermed er arbejdet er ikke gjort færdigt. I takt med at der indføres lovgivning for at standardisere flere sikkerhedssystemer på lastbiler, kan flere ulykker undgås og konsekvenserne af dem minimeres. Deling af indsigt og dybdegående viden fra forskning vil fortsat være en stor del af Volvo Trucks DNA. Antallet af ulykker skal reduceres til nul.

"Vi er nødt til at samle kræfterne i branchen og i samfundet generelt for at få det til at ske", siger Anna.
 

Ulykkestyper:

Type A: Ulykker, der forårsager dødsfald eller alvorlige kvæstelser for lastbilpassagerer.

Type B: Ulykker, der forårsager dødsfald eller alvorlige kvæstelser for bilpassagerer.

Type C: Ulykker, der forårsager dødsfald eller alvorlige kvæstelser for sårbare trafikanter som cyklister, fodgængere, motorcyklister eller knallertkørere. 

 

Lær mere om sikkerhedsforskning hos Volvo Trucks