Trucks

Tomas Thuresson
2024-01-23
Teknologi og innovation Brændstoføkonomi Sikkerhed Chaufførens verden
Author
Tomas Thuresson
Commercialization Manager New Offer

Hvorfor EU tillader længere lastbilførerhuse - og hvorfor det er vigtigt for din virksomhed

Forbedret brændstofeffektivitet, sikkerhed og chaufførkomfort. Det var hovedårsagerne bag beslutningen om at tillade længere lastbilførerhuse på europæiske veje. Reglerne er i overensstemmelse med EU's klimamål og kan få betydelige konsekvenser for vognmandsvirksomheder.

 

Lastbildesign i Europa har stort set været uændret i mange årtier med frembyggede førerhuse for at maksimere lastefladen. Disse frembyggede førerhuse, ofte kaldet "Cab Over Engine" (COE), dominerer især, fordi europæisk lovgivning begrænser køretøjernes totallængde inklusive den trækkende enhed og påhængskøretøjet. I USA gælder længdebegrænsningen kun for lastefladen/traileren, hvilket forklarer, hvorfor langsnudede førerhuse dominerer på de amerikanske veje.

 

Ændringer i den europæiske lovgivning, der blev indført i 2020, tillader dog nu også lidt mere langsnudede lastbiler i Europa. Dette åbner for designændringer, der kan gøre lastbiler mere aerodynamiske, mere sikre og mere komfortable.

 

"Vi hilser denne lovgivning velkommen, da den giver os større mulighed for at forbedre energieffektiviteten ​​ved hjælp af førerhusenes design, hvilket igen vil gavne både vores kunder og miljøet," siger Tomas Thuresson, Commercialization Manager New Offer på Volvo Trucks.

Sådan gavner det både miljøet og vognmandsbranchen

I henhold til den nye lovgivning har lastbilproducenter lov til at forlænge lastbilførerhusene uden at gå på kompromis med lastefladen*. Ved at forbedre aerodynamikken forventes det forbedrede design at reducere brændstofforbruget, hvilket både forbedrer miljøet og vognmandsbranchens driftsomkostninger. Lavere brændstofforbrug betyder lavere CO2-udledning, hvilket betyder, at direktivet også understøtter EU's klimamål.

 

Dr. Phil Martin, chef for Transport Safety hos den britiske nonprofit-konsulentvirksomhed TRL har været stærkt involveret i forskning, der førte til ændringerne i den europæiske lovgivning:

 

"Forbedring af lastbilernes aerodynamik og EU's dagsorden for at nedbringe CO2-udslippet var i første omgang den drivende kraft bag behovet for de opdaterede regler. Men det var også vigtigt at sikre, at indførelsen af ​​disse afvigelser for førerhuslængden ikke resulterede i større skader på bløde trafikanter som fodgængere og cyklister. Og faktisk blev det en mulighed for at forbedre lastbilernes sikkerhed i forhold til disse udsatte trafikanter," siger han.

Den nye lovgivning åbner for designændringer, der kan gøre lastbiler mere aerodynamiske, mere sikre og mere komfortable.

Hvorfor længere førerhuse har forbedret udsyn

Så selv om det begyndte med et behov for bedre aerodynamik, er forbedret direkte udsyn også blevet en fordel ved de nye førerhusdesigns. Den længere førerhusfront gør det lettere for chaufføren at se fodgængere, når de bevæger sig ind foran lastbilen, da de er placeret lidt længere væk.

 

Hvordan vil de nye førerhusdesigns påvirke chaufførerne?

Desuden kan lovgivningen i nogle tilfælde forbedre komforten for chaufførerne, og derfor har vognmandsvirksomheder mulighed for at vælge mere rummelige førerhuse. Dette kan forbedre arbejdsforholdene og bidrage til øget arbejdsglæde blandt lastbilchaufførerne.

 

”Alt i alt vil jeg sige, at der er et stort potentiale for vognmændene til at blive den foretrukne samarbejdspartner både for deres kunder og medarbejdere. Ved at vælge lastbiler med disse forbedrede førerhusdesigns vil de have potentialet til at tilbyde mere sikre og miljøvenlige køretøjer samt bedre arbejdsforhold. Driftsomkostningerne vil sandsynligvis også blive reduceret takket være lavere brændstofforbrug ved især fjerntransport, og muligvis også lavere forsikringspræmier på grund af et fald i antal hændelser," siger Dr. Phil Martin. 

VÆGT- OG DIMENSIONSDIREKTIVET

De fælles regler for tunge køretøjer i EU er fastlagt i Rådets direktiv 96/53/EF, populært kendt som Vægt- og Dimensionsdirektivet. Direktivet blev efterfølgende ændret ved Direktiv (EU) 2015/719DA, afgørelse (EU) 2019/984DA og Forordning (EU) 2019/1242DA. Ændringerne betyder, at køretøjer eller køretøjskombinationer kan overskride de angivne maksimale længder "forudsat at deres førerhuse leverer forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhedsniveau." 

HISTORISK TIDSLINJE

1985: EU introducerer det første Vægt- og Dimensionsdirektiv for erhvervskøretøjer med det formål at harmonisere reglerne på tværs af medlemslandene.
1996: EU vedtager et direktiv om fastsættelse af maksimale dimensioner for visse kategorier af erhvervskøretøjer.
2015: EU indfører et Vægt- og Dimensionsdirektiv for lastbiler involveret i international transport med det formål at harmonisere reglerne yderligere og sikre lige vilkår på tværs af medlemslandene.
2020: EU implementerer ny lovgivning, der giver mulighed for forlængede lastbilførerhuse, der lægger vægt på brændstofeffektivitet, chaufførkomfort og sikkerhed.

Lær mere om kommende lovgivning, der vil påvirke vognmandsbranchen her:

EU's opdaterede generelle sikkerhedsforordninger (GSR). Du kan også læse mere om betydningen af ​​aerodynamik og dens indvirkning på brændstofforbruget. Hvis du er yderligere interesseret i mulighederne for mere rummelige førerhuse, så se denne video.

 

 

* Lovgivningen angiver ikke en nøjagtig længdebegrænsning, men henviser i stedet til en tredimensionel tegning skitseret i lovteksten – den tredimensionelle førerhusbeskrivelse.