Trucks

Håkan Mårtensson
2023-05-15
Teknologi og innovation Bæredygtighed
Author
Håkan Mårtensson
Circular Parts Offer Manager

Hvorfor cirkulære lasbildele er det bæredygtige valg

Volvos renoverede dele har den samme kvalitet og ydelse som nye dele. De leveres endda med den samme garanti. Den eneste forskel er, at de kræver op til 85% mindre energi at fremstille og forbruger 85% mindre råmateriale.

Renoverede dele er grundlæggende gamle dele, der har gennemgået Volvo Trucks' grundige og omfattende renoveringsproces for at sikre, at de kan levere samme funktionalitet som en ny del. Faktisk er Volvo Trucks så sikre på de renoverede deles kvalitet, at de leveres med den samme to-årige garanti, som gælder for originale Volvo-dele.


Hvad er forskellen mellem genfremstilling og renovering?

Det samlede udtryk "renoverede dele" omfatter både genfremstillede og renoverede dele. Forskellen er, at genfremstillede dele er fuldstændig restaureret til at være 100 procent som ny, inklusive deres udseende. Renoverede dele kan derimod ikke helt restaureres til dette høje niveau, som følge heraf kan de vise visuelt tegn på slid og kan have en lidt kortere levetid. De er dog restaureret til næsten ny stand, og de opfylder stadig usædvanligt høje standarder: Begge er også dækket af den samme to-årige garanti.


"Der er mange dele, hvor det teknisk set ikke er muligt at opnå en stand som 100% ny, men hvor vi stadig kan komme meget tæt på," forklarer Håkan Mårtensson, Circular Parts Offer Manager hos Volvo Trucks.


”En del, der er 98% ny, er f.eks. stadig meget gavnlig for både kunden og miljøet. Men ved at sætte standarden til 100% ny stand gik vi glip af disse muligheder. At introducere renoverede dele giver os mulighed for at øge vores portefølje af renoverede dele og udvide bæredygtighedsfordelene, når genfremstilling ikke er en mulighed."


Hvorfor er renoverede dele ikke det samme som brugte dele?

Inden de sælges, udsættes renoverede dele for en streng og grundig proces, som genopretter dem til stand som ny eller, ved renovering, tæt på ny. Dette står i skarp kontrast til brugte, genbrugte og genopbyggede dele.


Genfremstillingsprocessen for renoverede dele starter, når slidte objekter fra motorer, gearkasser og en række andre dele sendes fra Volvo Trucks' forhandlere til et genfremstillingsanlæg. Hvert objekt skilles ad, og hver komponent rengøres og efterses grundigt. Alle komponenter, der ikke kan opfylde bestemte kvalitetskriterier, kasseres og erstattes med nye. De godkendte komponenter samles derefter igen og testes grundigt for at verificere, at delen lever op til kvalitetsstandarderne, før de sælges til en kunde, enten som en genfremstillet del eller en renoveret del
.

Med renoverede dele kan både Volvo Trucks og vores kunder bidrage til en mere cirkulær og bæredygtig transportindustri.

Vi bevæger hen imod en cirkulær økonomi og en bæredygtig transportbranche

Renoverede dele bidrager til at reducere spild, bevare naturressourcer og reducere CO2-udledning. Derfor er et af Volvo Trucks' bæredygtighedsmål – sammen med resten af Volvo-koncernen – at øge udbredelsen af renoverede dele. Dette vil ikke kun betyde en betydelig reduktion i Volvo Trucks CO2-udledning, men vil også gøre det muligt for lastbilejere at reducere deres egne CO2-emissioner.


"På grund af det enorme potentiale for at forbedre både vores og vores kunders miljøpåvirkning, udvider vi løbende sortimentet af produkter, der er omfattet af vores tilbud om renoverede reservedele. På den måde kan vi sammen bidrage til en mere cirkulær og bæredygtig transportbranche," siger Håkan
.


Du kan få mere at vide om genfremstillingsprocessen ved at

Se vores kortfilm eller besøge Volvo Trucks Reman-webstedet. Du kan få flere oplysninger om Volvos renoverede dele ved at kontakte din lokale Volvo Trucks-forhandler.