Trucks

MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER FOR KUNDEREPRÆSENTANTER

Denne meddelelse indeholder information om Volvo Groups behandling af dine personlige oplysninger.

Volvo Group kan behandle personlige oplysninger om dig, hvis du som enkeltperson eller medarbejder i en virksomhed er eller har været involveret i at købe eller leje et produkt eller en tjeneste, som tilbydes af en af de virksomheder, der hører ind under Volvo Group. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse meddelelse til kunderepræsentanter. 

Hvis du som enkeltperson eller medarbejder i en virksomhed er eller har været involveret i at sælge eller leje et produkt eller en tjeneste til en af de virksomheder, der hører ind under Volvo Group, vil vi muligvis behandle personlige oplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse leverandørmeddelelsen.

Hvis du er eller har været chauffør af et køretøj eller operatør af en anlægsmaskine, der er solgt eller produceret af en af de virksomheder, der hører ind under Volvo Group, vil vi muligvis behandle personlige oplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse chaufførmeddelelsen.

Hvis du er eller har været ansat i en Volvo Group-virksomhed eller har været ansat som konsulent, vil vi muligvis behandle personlige oplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse vores meddelelse for medarbejdere eller konsulenter. 

Identifikation og kontaktoplysninger om koncernens dataansvarlige og persondataansvarlige.

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB og AB Volvo ("VOLVO") er som dataansvarlige ansvarlige for behandlingen af personoplysninger, der relaterer til dig i henhold til gældende love og bestemmelser om databeskyttelse (GDPR).

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte VOLVOs koncernpersondataansvarlige via e-mail på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, afd. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gøteborg, Sverige 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO vil behandle følgende kategorier af personlige oplysninger eller nogle af dem:

 

Kontaktoplysninger, såsom navn, e-mailadresse og telefonnummer

Individuelle oplysninger, såsom foretrukket sprog, foto, tøjstørrelse og madpræferencer

Professionelle oplysninger, såsom virksomhedsnavn, stilling, arbejdsplads, land

Reparations-/serviceoplysninger, såsom sporing og registrering af arbejdsopgaver (herunder garantikrav) i forbindelse med vedligeholdelse, reparation eller service på køretøjer

Kompetenceoplysninger, såsom fortegnelser om kurser og videreuddannelse

It-oplysninger, såsom bruger-id, adgangskoder, brugernavn og oplysninger/logge om din brug af VOLVOs it-programmer eller tjenester

 

Hvis du er uafhængig forhandler, behandler VOLVO også følgende kategorier af personlige oplysninger:

Finansielle oplysninger, såsom kredit- eller betalingsoplysninger, oplysninger om bankkonti

Kontraktmæssige oplysninger, såsom indkøbsordrer, kontrakter og andre aftaler mellem dig og VOLVO

 

Juridisk grundlag og formål med datahåndteringen

 

VOLVO behandler dine personlige oplysninger på et af følgende juridiske grundlag og med følgende formål (se desuden yderligere oplysninger nedenfor).

 

Juridisk forpligtelse. VOLVO kan f.eks. være lovmæssigt forpligtet til at indberette transaktioner til en skattemyndighed, hvilket kræver, at VOLVO behandler dine personlige oplysninger.

Kontraktmæssig forpligtelse. VOLVO kan f.eks. være forpligtet til at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde betingelserne og aftalerne i en bestilling eller en serviceaftale, som er indgået af dig eller din arbejdsgiver.

Legitime interesser. VOLVOs legitime interesser omfatter interessen i at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og retfærdige forretningsmetoder, herunder administration af sine relationer med sine kunder for at opfylde den eller de aftale(r), hvori du eller din arbejdsgiver er parter, og/eller iværksætte de nødvendige trin forud for indgåelsen af en aftale med dig eller din arbejdsgiver.  VOLVO har f.eks. behov for at kende dit foretrukne sprog for at være i stand til at kommunikere med dig på korrekt vis ved de daglige aktiviteter.

 

I særlige tilfælde, og da kun i tilfælde af, at der ikke foreligger andre juridiske grundlag, kan VOLVO bede dig om særskilt tilladelse til at behandle dine personlige oplysninger med følgende formål. Hvis der er indhentet samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den håndtering, der sker på baggrund af din tilladelse, inden denne blev trukket tilbage.

 

Salgsfremmende kommunikation og markedsføring, såsom afsendelse af vores periodiske nyhedsbrev/magasiner, oplysninger om vores tjenesteydelser, salgsfremmende og reklamemateriale, invitationer til arrangementer, der er organiseret af os, eller fra tredjepartsvirksomheder, som vi samarbejder med.

 

Kundeundersøgelser, såsom kundetilfredshedsundersøgelser, forhandlertilfredshedsundersøgelser, produktkvalitetsundersøgelser, procesoptimeringsundersøgelser.

 

Individualiserede tjenester, såsom at tilsende dig en jakke med Volvo-mærke i din størrelse, eller at tilbyde dig din yndlingsret, hvis du bliver inviteret til et arrangement organiseret af Volvo.

VOLVO indsamler primært dine personlige oplysninger hos dig og din arbejdsgiver (med undtagelse af finansielle data i sidstnævnte tilfælde). Vi indsamler muligvis også dine personlige oplysninger hos den virksomhed, der har solgt eller udlejet VOLVO-produkter eller -tjenesteydelser til dig.

Visse personlige oplysninger kan indsamles automatisk fra VOLVOs it-system eller lignende, når du opretter eller tilgår VOLVOs onlinetjenester.

Nogle personlige oplysninger er nødvendige, for at VOLVO kan interagere med sine kunder i forretningsmæssig henseende. Hvis ikke VOLVO får adgang til personlige oplysninger, forhindres VOLVO i at håndtere og levere de produkter og tjenesteydelser, som du eller din arbejdsgiver muligvis forventer af VOLVO. 

VOLVO videregiver normalt ikke dine personlige oplysninger til nogen uden for Volvo Group, medmindre det kræves af gældende lov eller regler. VOLVO kan dog få brug for at dele dine personlige oplysninger med øvrige selskaber i Volvo Group, herunder selskaber uden for EU/EØS, for at nå målet med håndtering af oplysningerne. I forbindelse med håndtering af oplysningerne kan VOLVO også få brug for at videregive dine personlige oplysninger til tredjepartsvirksomheder og -leverandører, herunder virksomheder og leverandører uden for EU/EØS.

VOLVO vil sikre sig, at de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger træffes for at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse. Dette kan f.eks. omfatte anvendelsen af interne eller eksterne databehandlingsaftaler baseret på EU-godkendte standardkontraktbestemmelser, Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA eller lignende sikkerhedsmekanismer i henhold til de relevante myndigheders bestemmelser. Hvis du har spørgsmål om overførslen af personlige oplysninger, bedes du kontakte VOLVOs persondataansvarlige.

VOLVO gemmer dine personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser i relation til eksempelvis kontraktens løbetid, garanti og andre produktansvarskrav, og ikke længere end påkrævet for at VOLVO kan opfylde de formål, med hvilke de personlige oplysninger blev indsamlet.

Du har ret til at anmode VOLVO om at få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger i forbindelse med VOLVO, selskabet håndterer, samt om at få adgang til disse personlige oplysninger. Du har desuden ret til at anmode om rettelse af dine personlige oplysninger, hvis de ikke er korrekte, og til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at anmode om, at håndteringen af dine personlige oplysninger begrænses. Det betyder, at du anmoder VOLVO om at begrænse håndteringen af dine personlige oplysninger under bestemte omstændigheder. Du har også ret til at protestere imod håndtering i forbindelse med legitime interesser eller i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også ret til dataoverførsel (overførsel af dine personlige data til en anden dataansvarlig), hvis VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger er baseret på tilsagn eller en kontraktlig forpligtelse og er automatiseret.

Du har også ret til at klage over VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger til en overvågende myndighed. Du kan få flere oplysninger om disse rettigheder, og hvordan du udøver dem, ved at kontakte VOLVOs persondataansvarlige.

Yderligere oplysninger om den registreredes rettigheder