Trucks

MEDDELELSE TIL OPERATØRER OG CHAUFFØRER (KØRETØJSDATA)

Denne meddelelse indeholder information om Volvo Groups behandling af dine personlige oplysninger.

Volvo Group kan behandle personlige oplysninger om dig, hvis du som enkeltperson eller medarbejder i en virksomhed er eller har været involveret i at købe eller leje et produkt eller en tjeneste, som tilbydes af en af de virksomheder, der hører ind under Volvo Group. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse kundemeddelelsen.

Hvis du som enkeltperson eller medarbejder i en virksomhed er eller har været involveret i at sælge eller leje et produkt eller en tjeneste til en af de virksomheder, der hører ind under Volvo Group, vil vi muligvis behandle personlige oplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse leverandørmeddelelsen.

Hvis du er eller har været chauffør af et køretøj eller operatør af en anlægsmaskine, der er solgt eller produceret af en af de virksomheder, der hører ind under Volvo Group, vil vi muligvis behandle personlige oplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse chaufførmeddelelsen.

Hvis du er eller har været ansat i en Volvo Group-virksomhed eller har været ansat som konsulent, vil vi muligvis behandle personlige oplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse vores meddelelse for medarbejdere eller konsulenter.

Identifikation og kontaktoplysninger om koncernens dataansvarlige og persondataansvarlige.

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB og AB Volvo ("VOLVO") er som dataansvarlige ansvarlige for behandlingen af personoplysninger, der relaterer til dig i henhold til gældende love og bestemmelser om databeskyttelse (GDPR).

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte VOLVOs koncernpersondataansvarlige via e-mail på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, afd. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gøteborg, Sverige 

+46 (0)31 66 00 00 

Køretøjsgenererede data

 

Hvis data, som køretøjet har genereret, kan knyttes til dig som individ, vil sådanne data skulle sidestilles med personlige oplysninger. VOLVO vil behandle følgende kategorier af personlige oplysninger, som køretøjet har genereret. Bemærk, at VOLVO ikke nødvendigvis behandler alle de nedenfor anførte oplysninger.

 

Chaufføradfærd og præstation, såsom kørselsmønster; øjeblikkelige geografiske positionsdata og placeringsdata, sprogindstillinger på instrumentbrættet

 

Køretøjets stelnummer (VIN), såsom køretøjs-ID (herunder VIN og chassis-ID), IP-adresse, MAC-adresse 

 

Oplysninger om køretøjets ydeevne, såsom tekniske køretøjsdata, oplysninger fra køretøjskomponenter, batteriforbrug, motordata, brændstofforbrug, data om effekt/moment, fejlkoder

 

Køretøjsbrugsdata, såsom brug af bremser, gearskift, acceleration/deceleration, instrumentbrætsindstillinger, udnyttelse af effekt/moment, tekniske data genereret af motoren; data fra registrering af vej- og omgivelsesforhold med tidsstempler og driftstimer 

 

Miljødata, såsom vejforhold, omgivelsesbetingelser

 

Juridisk grundlag og formål med datahåndteringen 

VOLVO’s legitime interesser

 

VOLVO arbejder løbende på at udvikle, producere og tilbyde førende og innovative produkter og tjenesteydelser. Gennem løbende evaluering og analyse af data fra køretøjer under reelle driftsforhold er vi hos VOLVO i stand til at udvikle og forbedre vores produkter og tjenesteydelser. Derfor behandles de køretøjsgenererede data af VOLVO med det formål at:

 

  • forske og udvikle for at forbedre og vedligeholde de aktuelle produkter og tjenesteydelser og for at udvikle nye produkter og tjenesteydelser; 
  • bestemme vejes kvalitet, type og tilstand og forstå udefrakommende miljømæssig påvirkning af køretøjerne med udgangspunkt i køretøjets position; 
  • afhjælpe kvalitetsmæssige problemer ved køretøjer; 
  • foretage undersøgelse af ulykker; 
  • administrere garanti;
  • administrere produktansvarskrav; 
  • føre tilsyn med overholdelsen af kontrakter eller lovgivningen;
  • udføre proaktiv vedligeholdelse og diagnosticering. 

 

Rådgive kunderne om produkter og tjenesteydelser, som muligvis passer til deres behov, når man tager højde for kundekøretøjernes ydeevne og brug 

 

Volvo behandler de køretøjsgenererede data på grundlag af vores legitime interesse i af udføre en sådan behandling. VOLVOs legitime interesse omfatter interessen i at varetage den daglige drift af virksomheden i relation til sikkerhedsmæssige spørgsmål samt garanti- og produktansvarsmæssige spørgsmål. Derudover omfatter VOLVOs legitime interesse interessen i at forbedre vores produkter og tjenesteydelser på baggrund af oplysninger deres nuværende funktionalitet. 

 

Juridisk forpligtelse

VOLVO behandler muligvis data, som genereres af køretøjets motor, således at VOLVO kan overholde typegodkendelsesbestemmelserne i EU-direktiv 2007/46/EC samt andre gældende juridiske forpligtelser.

VOLVO indsamler dine personlige oplysninger fra køretøjet, enten interaktivt via det trådløse netværk (f.eks. via Telematics Gateway) eller ved brugen af diagnoseværktøjet som f.eks. Tech Tool via kabel.

VOLVO videregiver normalt ikke dine personlige oplysninger til nogen uden for Volvo Group, medmindre det kræves af gældende lov eller regler. VOLVO kan dog få brug for at dele dine personlige oplysninger med øvrige selskaber i Volvo Group, herunder selskaber uden for EU/EØS, for at nå målet med håndtering af oplysningerne. I forbindelse med håndtering af oplysningerne kan VOLVO også få brug for at videregive dine personlige oplysninger til tredjepartsvirksomheder og -leverandører, herunder virksomheder og leverandører uden for EU/EØS.

VOLVO vil sikre sig, at de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger træffes for at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse. Dette kan f.eks. omfatte anvendelsen af interne eller eksterne databehandlingsaftaler baseret på EU-godkendte standardkontraktbestemmelser, Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA eller lignende sikkerhedsmekanismer i henhold til de relevante myndigheders bestemmelser. Hvis du har spørgsmål om overførslen af personlige oplysninger, bedes du kontakte VOLVOs persondataansvarlige.

Data, der er knyttet til et bestemt køretøj, behandles i hele køretøjstypens forventede levetid, hvilket kan være op til 25 år.

Du har ret til at anmode VOLVO om at få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger i forbindelse med VOLVO, selskabet håndterer, samt om at få adgang til disse personlige oplysninger. Du har desuden ret til at anmode om rettelse af dine personlige oplysninger, hvis de ikke er korrekte, og til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at anmode om, at håndteringen af dine personlige oplysninger begrænses. Det betyder, at du anmoder VOLVO om at begrænse håndteringen af dine personlige oplysninger under bestemte omstændigheder. Du har også ret til at protestere imod håndtering i forbindelse med legitime interesser eller i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også ret til dataoverførsel (overførsel af dine personlige data til en anden dataansvarlig), hvis VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger er baseret på tilsagn eller en kontraktlig forpligtelse og er automatiseret.

 

Du har også ret til at klage over VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger til en overvågende myndighed. Du kan få flere oplysninger om disse rettigheder, og hvordan du udøver dem, ved at kontakte VOLVOs persondataansvarlige.

Yderligere oplysninger om den registreredes rettigheder